Osnovna škola Frana Krste Frankopana Osijek

Osnovna škola
Osnovna škola Frana Krste Frankopana Osijek – kontakt informacije
Šifra škole: 14-060-007
Adresa: FRANKOPANSKA 64
Poštanski broj i mjesto: 31000 Osijek
Županija: Osječko-baranjska županija

Položaj na karti:

Tip ustanove: Osnovna škola
Osnivač: GRAD OSIJEK
Ravnatelj: Antun Ptičar

Broj telefona: 031/505-820, 031/530-263
Fax: 031/575-125
E-pošta: osijek@os-fkfrankopana-os.skole.hr
Web stranice: http://os-fkfrankopana-os-skole.hr
Radno vrijeme: