OSNOVNA ŠKOLA GORNJI MIHALJEVEC

Osnovna škola
OSNOVNA ŠKOLA GORNJI MIHALJEVEC – kontakt informacije
Šifra škole: 20-604-001
Adresa: GORNJI MIHALJEVEC 83
Poštanski broj i mjesto: 40306 Gornji Mihaljevec
Županija: Međimurska županija

Položaj na karti:

Tip ustanove: Osnovna škola
Osnivač: MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Ravnatelj: Karmen Sklepić

Broj telefona: 040/899-115, 040/899-115, 040/899-393
Fax: 040/899-394
E-pošta: os-gornji-mihaljevec@ck.t-com.hr
Web stranice:
Radno vrijeme: