OSNOVNA ŠKOLA IVAN MAŽURANIĆ Sibinj

Osnovna škola
OSNOVNA ŠKOLA IVAN MAŽURANIĆ Sibinj – kontakt informacije
Šifra škole: 12-335-001
Adresa: 108. brigade ZNG 4
Poštanski broj i mjesto: 35252 Sibinj
Županija: Brodsko-posavska županija

Položaj na karti:

Tip ustanove: Osnovna škola
Osnivač: Brodsko-posavska županija
Ravnatelj: Josip Šišmanović

Broj telefona: 035/425-297,426-543, 035/425-297, 035/426-542
Fax:
E-pošta: skola_sibinj@os-imazuranic-sibinj.skole.hr, tajnistvo@os-imazuranic-sibinj.skole.hr
Web stranice: www.os-imazuranic-sibinj.skole.hr
Radno vrijeme: