Osnovna škola Ivan Meštrović Drenovci

Osnovna škola
Osnovna škola Ivan Meštrović Drenovci – kontakt informacije
Šifra škole: 16-425-001
Adresa: ISTREV 2
Poštanski broj i mjesto: 32257 Drenovci
Županija: Vukovarsko-srijemska županija

Položaj na karti:

Tip ustanove: Osnovna škola
Osnivač: Vukovarsko-srijemska županija
Ravnatelj:

Broj telefona: 099/ 264-3473, 099/ 736-0436, 099/ 736-0437, 032/862-834, 032/861-725
Fax: 032/862-891
E-pošta: ured@os-imestrovic-drenovci-drenovci.skole.hr
Web stranice:
Radno vrijeme: