Osnovna škola Ivana Batelića – Raša

Osnovna škola
Osnovna škola Ivana Batelića – Raša – kontakt informacije
Šifra škole: 18-486-001
Adresa: IVANA BATELIĆA 1
Poštanski broj i mjesto: 52223 Raša
Županija: Istarska županija

Položaj na karti:

Tip ustanove: Osnovna škola
Osnivač: Istarska županija
Ravnatelj: Greis Franković

Broj telefona: 052/874-279, 874-122, 052/874-012
Fax: 052/874-122
E-pošta: ured@os-ibatelica-rasa.skole.hr
Web stranice: http://os-ibatelica-rasa.skole.hr
Radno vrijeme: