OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA Dubrovnik

Osnovna škola
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA Dubrovnik – kontakt informacije
Šifra škole: 19-018-004
Adresa: SUSTJEPANSKA 4
Poštanski broj i mjesto: 20000 Dubrovnik
Županija: Dubrovačko-neretvanska županija

Položaj na karti:

Tip ustanove: Osnovna škola
Osnivač: GRAD DUBROVNIK
Ravnatelj: Vedrana Elez

Broj telefona: 020/419-434, 020/419-424
Fax: 020/419-434
E-pošta: tajnistvo@os-igundulic-du.skole.hr, ravnatelj@os-igundulic-du.skole.hr
Web stranice: http://os-igundulic-du.skole.hr
Radno vrijeme: