Osnovna škola Ivana Mažuranića Novi Vinodolski

Osnovna škola
Osnovna škola Ivana Mažuranića Novi Vinodolski – kontakt informacije
Šifra škole: 08-294-001
Adresa: Lokvica 2
Poštanski broj i mjesto: 51250 Novi Vinodolski
Županija: Primorsko-goranska županija

Položaj na karti:

Tip ustanove: Osnovna škola, Umjetnička škola
Osnivač: Primorsko-goranska županija
Ravnatelj: Boris Turjak

Broj telefona: 051/244-465, 051/244-465, 051/244-475
Fax: 051/244-475, 051/244-465
E-pošta: skola@osivanamazuranica.hr
Web stranice:
Radno vrijeme: