Osnovna škola Josip Kozarac Josipovac Punitovački

Osnovna škola
Osnovna škola Josip Kozarac Josipovac Punitovački – kontakt informacije
Šifra škole: 14-396-001
Adresa: Braće Banas 2
Poštanski broj i mjesto: 31424 Josipovac Punitovački
Županija: Osječko-baranjska županija

Položaj na karti:

Tip ustanove: Osnovna škola
Osnivač: Osječko-baranjska županija
Ravnatelj: Darko Ocvirk

Broj telefona: 031/861-652, 031/861-650, 031/861-655, 031/861-040 (tel. u razredu), 031/861-640
Fax: 031/861-651, 031/861-313
E-pošta: skola@os-jkozarac-josipovac-punitovacki.skole.hr
Web stranice: http://os-jkozarac-josipovac-punitovacki.skole.hr/
Radno vrijeme: