OSNOVNA ŠKOLA KULA NORINSKA

Osnovna škola
OSNOVNA ŠKOLA KULA NORINSKA – kontakt informacije
Šifra škole: 19-513-001
Adresa: Trg hrvatskih žrtava 17
Poštanski broj i mjesto: 20341 Kula Norinska
Županija: Dubrovačko-neretvanska županija

Položaj na karti:

Tip ustanove: Osnovna škola
Osnivač: Dubrovačko-neretvanska županija
Ravnatelj: Josip Šprlje

Broj telefona: 020/693-376, 020/693-536
Fax: 020/693-376
E-pošta: skola@os-kula-norniska.skole.hr
Web stranice:
Radno vrijeme: