OSNOVNA ŠKOLA KURŠANEC

Osnovna škola
OSNOVNA ŠKOLA KURŠANEC – kontakt informacije
Šifra škole: 20-010-010
Adresa: GLAVNA 15
Poštanski broj i mjesto: 40000 Kuršanec
Županija: Međimurska županija

Položaj na karti:

Tip ustanove: Osnovna škola
Osnivač: GRAD ČAKOVEC
Ravnatelj: Marija Tepalović

Broj telefona: 040-389-179, 040/389-100, 040/389-100, 040/389-099
Fax: 040/389-099
E-pošta: skola@os-kursanec.skole.hr
Web stranice: www.os-kursanec.skole.hr
Radno vrijeme: