Osnovna škola Mrkopalj

Osnovna škola
Osnovna škola Mrkopalj – kontakt informacije
Šifra škole: 08-298-001
Adresa: ŠKOLSKA 2
Poštanski broj i mjesto: 51315 Mrkopalj
Županija: Primorsko-goranska županija

Položaj na karti:

Tip ustanove: Osnovna škola
Osnivač: Primorsko-goranska županija
Ravnatelj: Dragutin Crnić

Broj telefona: 051/833-172, 051/830-393
Fax: 051/830-393
E-pošta: os.mrkopalj@inet.hr, mrkopalj@os-mrkopalj.skole.hr
Web stranice:
Radno vrijeme: