Osnovna škola Nikola Tesla Rijeka

Osnovna škola
Osnovna škola Nikola Tesla Rijeka – kontakt informacije
Šifra škole: 08-071-016
Adresa: Trg Ivana Klobučarića 1
Poštanski broj i mjesto: 51000 Rijeka
Županija: Primorsko-goranska županija

Položaj na karti:

Tip ustanove: Osnovna škola
Osnivač: GRAD RIJEKA
Ravnatelj: Tatjana Bandera-Mrakovčić

Broj telefona: 051/315-226, 051/315-229
Fax: 051/317-165
E-pošta: ured@os-ntesla-ri.skole.hr, os-ntesla@net.hr
Web stranice:
Radno vrijeme: