Osnovna škola Omišalj

Osnovna škola
Osnovna škola Omišalj – kontakt informacije
Šifra škole: 08-043-001
Adresa: Baječ 8
Poštanski broj i mjesto: 51513 Omišalj
Županija: Primorsko-goranska županija

Položaj na karti:

Tip ustanove: Osnovna škola
Osnivač: Primorsko-goranska županija
Ravnatelj: Žarko Žarković

Broj telefona:
Fax:
E-pošta:
Web stranice:
Radno vrijeme: