Osnovna škola Oroslavje

Osnovna škola
Osnovna škola Oroslavje – kontakt informacije
Šifra škole: 02-183-001
Adresa: ANTUNA MIHANOVIĆA 6
Poštanski broj i mjesto: 49243 Oroslavje
Županija: Krapinsko-zagorska županija

Položaj na karti:

Tip ustanove: Osnovna škola
Osnivač: Krapinsko-zagorska županija
Ravnatelj: Sanja Šakoronja

Broj telefona: 049/284-245, 049/500-077, 049/284-245, 049/500-075
Fax: 049/500-074
E-pošta: os-oroslavje@kr.t-com.hr, os-oroslavje@os-oroslavje.skole.hr
Web stranice: www.os-oroslavje.skole.hr
Radno vrijeme: