Osnovna škola Otona Ivekovića Zagreb

Osnovna škola
Osnovna škola Otona Ivekovića Zagreb – kontakt informacije
Šifra škole: 21-114-010
Adresa: Stjepana Pasanca 3
Poštanski broj i mjesto: 10090 Zagreb
Županija: Grad Zagreb županija

Položaj na karti:

Tip ustanove: Osnovna škola
Osnivač: Grad Zagreb
Ravnatelj: Biserka Šćurić

Broj telefona: 01/3860-696, 01/3860-696/kućni 102, 01/3860-696/kućni 101
Fax: 01/3878-000
E-pošta: ured@os-oivekovica-zg.skole.hr, os-otona-ivekovica@zg.t-com.hr
Web stranice:
Radno vrijeme: