Osnovna škola “Podrute” Donje Makojišće

Osnovna škola
Osnovna škola “Podrute” Donje Makojišće – kontakt informacije
Šifra škole: 05-053-002
Adresa: Donje Makoišće 115
Poštanski broj i mjesto: 42220 Donje Makojišće
Županija: Varaždinska županija

Položaj na karti:

Tip ustanove: Osnovna škola
Osnivač: Varaždinska županija
Ravnatelj: Biserka Ratković

Broj telefona: 625-382, 625-780,
Fax: 625-382
E-pošta: ravnatelj@os-podrute-donje-makoisce.skole.hr
Web stranice: http://www.os-podrute-donje-makoisce.skole.hr/
Radno vrijeme: