OSNOVNA ŠKOLA PODTUREN

Osnovna škola
OSNOVNA ŠKOLA PODTUREN – kontakt informacije
Šifra škole: 20-526-001
Adresa: ČAKOVEČKA 5
Poštanski broj i mjesto: 40317 Podturen
Županija: Međimurska županija

Položaj na karti:

Tip ustanove: Osnovna škola
Osnivač: Međimurska županija
Ravnatelj: Marijana Cerovec

Broj telefona: 040 / 847-479, 040 / 847-473, 040 / 847-475, 040 / 847-474, 040/847-477, 040/847-477, 040/847-470
Fax: 040 / 847-479
E-pošta: os-podturen-tajnistvo@ck.htnet.hr, ured@os-podturen.skole.hr
Web stranice: www.os-podturen.hr
Radno vrijeme: