Osnovna škola Rikard Katalinić Jeretov Opatija

Osnovna škola
Osnovna škola Rikard Katalinić Jeretov Opatija – kontakt informacije
Šifra škole: 08-058-002
Adresa: NOVA CESTA 53
Poštanski broj i mjesto: 51410 Opatija
Županija: Primorsko-goranska županija

Položaj na karti:

Tip ustanove: Osnovna škola
Osnivač: GRAD OPATIJA
Ravnatelj: Fredi Glavan

Broj telefona: 051/703-910, 051/703-910, 051/703-917, 051/703-912, 703-913, 703-914, 703-915
Fax: 051/703-918
E-pošta: rkj@os-rkatalinic-jeretov-opatija.skole.hr, skola@os-rkatalinic-jeretov-opatija.skole.hr
Web stranice:
Radno vrijeme: