Osnovna škola SELCA

Osnovna škola
Osnovna škola SELCA – kontakt informacije
Šifra škole: 17-447-001
Adresa: ŠETALIŠTE RAJKA ŠTAMBUKA 2
Poštanski broj i mjesto: 21425 Selca
Županija: Splitsko-dalmatinska županija

Položaj na karti:

Tip ustanove: Osnovna škola
Osnivač: Splitsko-dalmatinska županija
Ravnatelj: Ivica Škrpaca

Broj telefona: 021/622-055, 021/622-055, 021/622-055
Fax: 021/622-706
E-pošta: os-selca@st.t-com.hr.
Web stranice:
Radno vrijeme: