Osnovna škola Silvije Strahimir Kranjčević Levanjska Varoš

Osnovna škola
Osnovna škola Silvije Strahimir Kranjčević Levanjska Varoš – kontakt informacije
Šifra škole: 14-404-001
Adresa: GLAVNA 62
Poštanski broj i mjesto: 31416 Levanjska Varoš
Županija: Osječko-baranjska županija

Položaj na karti:

Tip ustanove: Osnovna škola
Osnivač: Osječko-baranjska županija
Ravnatelj: Mate Knežević

Broj telefona: 031/864-003, 031/864-369
Fax: 031/864-003
E-pošta: ured@os-sskranjcevic-levanjska-varos.skole.hr
Web stranice: os-sskranjcevic-levanjska-varos.skole.hr
Radno vrijeme: