OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA-BIBINJE

Osnovna škola
OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA-BIBINJE – kontakt informacije
Šifra škole: 13-351-001
Adresa: Gumla 3
Poštanski broj i mjesto: 23205 Bibinje
Županija: Zadarska županija

Položaj na karti:

Tip ustanove: Osnovna škola
Osnivač: Zadarska županija
Ravnatelj: Mirka Sikirić

Broj telefona: 023/261-161
Fax: 023/261-161
E-pošta: os-bibinje@email.t-com.hr, mirka.sikiric@os-sradica-bibinje.skole.hr
Web stranice: http://www.os-stjepanaradica-bibinje.hr/
Radno vrijeme: