Osnovna škola Tar – Vabriga – Scuola elementare Torre – Abrega Tar

Osnovna škola
Osnovna škola Tar – Vabriga – Scuola elementare Torre – Abrega Tar – kontakt informacije
Šifra škole: 18-068-002
Adresa: Istarska 21
Poštanski broj i mjesto: 52465 Tar
Županija: Istarska županija

Položaj na karti:

Tip ustanove: Osnovna škola
Osnivač: Istarska županija
Ravnatelj: Andrea Baksa

Broj telefona: 052/443-642, 052/443-161, 052/443-161, 052/443-636, 052/443-746, 052/463-145
Fax: 052/443-636
E-pošta: ured@os-tar.skole.hr
Web stranice:
Radno vrijeme: