Osnovna škola Turnić Rijeka

Osnovna škola
Osnovna škola Turnić Rijeka – kontakt informacije
Šifra škole: 08-071-019
Adresa: FRANJE ČANDEKA 20
Poštanski broj i mjesto: 51000 Rijeka
Županija: Primorsko-goranska županija

Položaj na karti:

Tip ustanove: Osnovna škola
Osnivač: GRAD RIJEKA
Ravnatelj: Ljiljana Kulaš – Jutrović

Broj telefona: 051/ 659-490, 051/659-480, 051/659-481, 051/659-499, 051/659-488
Fax: 051/645-286
E-pošta: os-turnic@os-turnic-ri.skole.hr, osturnic.uprava@ri.t-com.hr
Web stranice: www.os-turnic-ri.skole.hr
Radno vrijeme: