OSNOVNA ŠKOLA VIKTOR CAR EMIN Donji Andrijevci

Osnovna škola
OSNOVNA ŠKOLA VIKTOR CAR EMIN Donji Andrijevci – kontakt informacije
Šifra škole: 12-331-001
Adresa: Trg kralja Tomislava 8
Poštanski broj i mjesto: 35214 Donji Andrijevci
Županija: Brodsko-posavska županija

Položaj na karti:

Tip ustanove: Osnovna škola
Osnivač: Brodsko-posavska županija
Ravnatelj: Mirta Degmečić

Broj telefona: 035/471-102
Fax: 035/470-160
E-pošta: skola@os-vcemin-donjiandrijevci.skole.hr
Web stranice: http://www.os-vcemin-donjiandrijevci.skole.hr/
Radno vrijeme: