OSNOVNA ŠKOLA VOĆIN

Osnovna škola
OSNOVNA ŠKOLA VOĆIN – kontakt informacije
Šifra škole: 10-314-001
Adresa: TRG GOSPE VOĆINSKE 2
Poštanski broj i mjesto: 33522 Voćin
Županija: Virovitičko-podravska županija

Položaj na karti:

Tip ustanove: Osnovna škola
Osnivač: Virovitičko-podravska županija
Ravnatelj: Ines Gužvić

Broj telefona: 033/565-124, 033/565-124, 033/565-324, 033/098/342-824
Fax: 033/565-124
E-pošta: ravnatelj@os-vocin.skole.hr
Web stranice:
Radno vrijeme: