Osnovna škola Vođinci

Osnovna škola
Osnovna škola Vođinci – kontakt informacije
Šifra škole: 16-437-002
Adresa: SLAVONSKA 21
Poštanski broj i mjesto: 32283 Vođinci
Županija: Vukovarsko-srijemska županija

Položaj na karti:

Tip ustanove: Osnovna škola
Osnivač: Vukovarsko-srijemska županija
Ravnatelj: Katica Gudelj

Broj telefona: 032/205-270, 032/205-474, 032/205-998
Fax: 032/205-999
E-pošta: admin@os-vodjinci.skole.hr, ured@os-vodjinci.skole.hr
Web stranice:
Radno vrijeme: