Oznaka: 42000

Gospodarska škola Varaždin

Gospodarska škola Varaždin – kontakt informacije Šifra škole: 05-086-506 Adresa: Božene Plazzeriano 4, 42000 Varaždin/ Poštanski broj i mjesto: 42000 Varaždin Županija: Varaždinska županija

Druga gimnazija Varaždin

Druga gimnazija Varaždin – kontakt informacije Šifra škole: 05-086-502 Adresa: Hallerova aleja 6a Poštanski broj i mjesto: 42000 Varaždin Županija: Varaždinska županija