Poljoprivredni fakultet Osijek

Poljoprivredni fakultet Osijek
Nadređena ustanova: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Vrsta: Fakultet

Adresa: Vladimira Preloga 1, Osijek
Položaj na karti:

Telefon: (+385 31) 554 800
Fax: (+385 31) 554 853
Radno vrijeme:

E-pošta: dekanat@pfos.hr
Mrežne stranice: http://www.pfos.unios.hr
Čelnik ustanove: dekan prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić