POMORSKO-TEHNIČKA ŠKOLA DUBROVNIK

Srednja škola
POMORSKO-TEHNIČKA ŠKOLA DUBROVNIK – kontakt informacije
Šifra škole: 19-018-507
Adresa: MILJENKA BRATOŠA 4
Poštanski broj i mjesto: 20000 Dubrovnik
Županija: Dubrovačko-neretvanska županija

Položaj na karti:

Tip ustanove: Srednja škola
Osnivač: Dubrovačko-neretvanska županija
Ravnatelj: Antonio Lučić

Broj telefona: 020/435-987, 020/435-987, 020/435-989, 020/435-979
Fax: 020/435-987
E-pošta: tajnistvo.pomorskaskola@gmail.com, tajnistvo.pomorskaskola@gmail.com
Web stranice:
Radno vrijeme: