Pravni fakultet Osijek

Pravni fakultet Osijek
Nadređena ustanova: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Vrsta: Fakultet

Adresa: Ulica Stjepana Radića 13, Osijek
Položaj na karti:

Telefon: (+385 31) 224 500
Fax: (+385 31) 224 540
Radno vrijeme:

E-pošta: ured@zakon.pravos.hr
Mrežne stranice: http://www.pravos.unios.hr
Čelnik ustanove: dekanica prof. dr. sc. Renata Perić