Pravni fakultet Rijeka

Pravni fakultet Rijeka
Nadređena ustanova: Sveučilište u Rijeci
Vrsta: Fakultet

Adresa: Hahlić 6, Rijeka
Položaj na karti:

Telefon: (+385 51) 359 500
Fax: (+385 51) 359 593
Radno vrijeme:

E-pošta: dekanat@pravri.hr
Mrežne stranice: http://www.pravri.uniri.hr
Čelnik ustanove: dekanica prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić