Pravni fakultet Split

Pravni fakultet Split
Nadređena ustanova: Sveučilište u Splitu
Vrsta: Fakultet

Adresa: Ulica Domovinskog rata 8, Split
Položaj na karti:

Telefon: (+385 21) 393 555
Fax: (+385 21) 393 597
Radno vrijeme:

E-pošta: dekanat@pravst.hr
Mrežne stranice: http://www.pravst.hr
Čelnik ustanove: dekan prof. dr. sc. Željko Radić