Pravni fakultet Zagreb

Pravni fakultet Zagreb
Nadređena ustanova: Sveučilište u Zagrebu
Vrsta: Fakultet

Adresa: Trg maršala Tita 14, Zagreb
Položaj na karti:

Telefon: (+385 1) 4564 332
Fax: (+385 1) 4564 030
Radno vrijeme:

E-pošta: dekanat@pravo.hr
Mrežne stranice: http://www.pravo.unizg.hr
Čelnik ustanove: dekan prof. dr. sc. Igor Gliha