Program predškole pri OŠ Davorina Trstenjaka Posavski Podgajci

Dječji vrtić

Program predškole pri OŠ Davorina Trstenjaka Posavski Podgajci – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Matije Gupca 160
Poštanski broj i mjesto: 32258 Posavski Podgajci
Županija: Vukovarsko-srijemska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 032/867-005
E-pošta: ured@os-dtrstenjak-podgajci-posavski.skole.hr
Radno vrijeme: