Program predškole pri OŠ dr. Ivana Novaka Macinec

Dječji vrtić

Program predškole pri OŠ dr. Ivana Novaka Macinec – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Glavna 32
Poštanski broj i mjesto: 40000 Macinec
Županija: Međimurska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 040/858-482
E-pošta: pedagog@os-macinec.t-com.hr
Radno vrijeme: