Program predškole pri OŠ Grigora Viteza Sveti Ivan Žabno

Dječji vrtić

Program predškole pri OŠ Grigora Viteza Sveti Ivan Žabno – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Trg Karla Lukaša 7
Poštanski broj i mjesto: 48214 Sveti Ivan Žabno
Županija: Koprivničko-križevačka županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 048/851-408
E-pošta: ured@os-gvitez-zabno.skole.hr
Radno vrijeme: