Program predškole pri OŠ Ivan Goran Kovačić Lišane Ostrovičke

Dječji vrtić

Program predškole pri OŠ Ivan Goran Kovačić Lišane Ostrovičke – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Lišane Ostrovičke 22
Poštanski broj i mjesto: 23420 Lišane Ostrovičke
Županija: Zadarska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 023/661128
E-pošta: ured@os-igkovacic-lisaneostrovicke.skole.hr
Radno vrijeme: