Program predškole pri OŠ Ivana Filipovića Račinovci

Dječji vrtić

Program predškole pri OŠ Ivana Filipovića Račinovci – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Ante Starčevića 1
Poštanski broj i mjesto: 32262 Račinovci
Županija: Vukovarsko-srijemska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 032/876-001
E-pošta: ured@os-ifilipovic-racinovci.skole.hr
Radno vrijeme: