Program predškole pri OŠ “Josip Kozarac” Josipovac Punitovački

Dječji vrtić

Program predškole pri OŠ “Josip Kozarac” Josipovac Punitovački – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Brače Banas 2
Poštanski broj i mjesto: 31422 Josipovac Punitovački
Županija: Osječko-baranjska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 031/861-640
E-pošta: skola@os-jkozarac-josipovac-punitovacki.skole.hr
Radno vrijeme: