Program predškole pri OŠ Josip Kozarac Soljani

Dječji vrtić

Program predškole pri OŠ Josip Kozarac Soljani – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Tomislavova 5a
Poštanski broj i mjesto: 32255 Soljani
Županija: Vukovarsko-srijemska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 032/865-018
E-pošta: ured@os-jkozarac-soljani.skole.hr
Radno vrijeme: