Program predškole pri OŠ Josipa Kozarca Semeljci

Dječji vrtić

Program predškole pri OŠ Josipa Kozarca Semeljci – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Školska 21
Poštanski broj i mjesto: 31402 Semeljci
Županija: Osječko-baranjska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 031/856-081: 856 840; 856 855
E-pošta: skola@os-jkozarca-semeljci.skole.hr
Radno vrijeme: