Program predškole pri OŠ Kalnik

Dječji vrtić

Program predškole pri OŠ Kalnik – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Trg Sjepana Radića 9
Poštanski broj i mjesto: 48267 Kalnik
Županija: Koprivničko-križevačka županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 048/857-414
E-pošta: os-kalnik@kc.t-com.hr
Radno vrijeme: