Program predškole pri OŠ Kotoriba

Dječji vrtić

Program predškole pri OŠ Kotoriba – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: I. Svetomartinskog 1
Poštanski broj i mjesto: 40320 Kotoriba
Županija: Međimurska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 040/682-124
E-pošta: os-kotoriba@ck.t-com.hr
Radno vrijeme: