Program predškole pri OŠ Ljudevita Gaja Frkuljevec Mihovljanski

Dječji vrtić

Program predškole pri OŠ Ljudevita Gaja Frkuljevec Mihovljanski – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Mihovljan bb
Poštanski broj i mjesto: 49252 Frkuljevec Mihovljanski
Županija: Krapinsko-zagorska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 049/435-420
E-pošta: os-mihovljan@kr.t-com.hr
Radno vrijeme: