Program predškole pri OŠ Montessori barunice Dedee Vranyczany Zagreb

Dječji vrtić

Program predškole pri OŠ Montessori barunice Dedee Vranyczany Zagreb – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Matka Mandića 2
Poštanski broj i mjesto: 10000 Zagreb
Županija: Grad Zagreb

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 3694493
E-pošta: omontess@gmail.com
Radno vrijeme: