Program predškole pri OŠ Pavla Štoosa Kraljevec na Sutli

Dječji vrtić

Program predškole pri OŠ Pavla Štoosa Kraljevec na Sutli – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Kraljevec na Sutli 125
Poštanski broj i mjesto: 49294 Kraljevec na Sutli
Županija: Krapinsko-zagorska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 049/554-086
E-pošta: skola@os-pstoosa-kraljevecnasutli.skole.hr
Radno vrijeme: