Program predškole pri Osnovnoj školi Antun Klasinc Lasinja

Dječji vrtić

Program predškole pri Osnovnoj školi Antun Klasinc Lasinja – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Trg hrvatskih branitelja 11
Poštanski broj i mjesto: 47206 Lasinja
Županija: Karlovačka županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 047/884-199
E-pošta: ured@osakl.hr
Radno vrijeme: