Program predškole pri Osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića Lukač

Dječji vrtić

Program predškole pri Osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića Lukač – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Gornje Bazje 131
Poštanski broj i mjesto: 33406 Lukač
Županija: Virovitičko-podravska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 033786150
E-pošta: tajnistvo@os-igkovacic-gornjebazje.skole.hr
Radno vrijeme: