Program predškolskog odgoja i program predškole pri OŠ Lovas

Dječji vrtić

Program predškolskog odgoja i program predškole pri OŠ Lovas – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Matije Gupca 2
Poštanski broj i mjesto: 32237 Lovas
Županija: Vukovarsko-srijemska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 032/525140
E-pošta: ured@os-lovas.skole.hr
Radno vrijeme: