Program predškolskog odgoja “Pahuljice” pri OŠ Mrkopalj Tuk Mrkopaljski

Dječji vrtić

Program predškolskog odgoja “Pahuljice” pri OŠ Mrkopalj Tuk Mrkopaljski – kontakt adresa, telefon, e-mail

Adresa: Školska 2
Poštanski broj i mjesto: 51315 Tuk Mrkopaljski
Županija: Primorsko-goranska županija

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 051 833-172
E-pošta: mrkopalj@os-mrkopalj.skole.hr
Radno vrijeme: